užsvilinti

užsvilinti
užsvìlinti NdŽ 1. tr. uždegti, padegti: Nedėlios vakare ir ažusvìlino Dglš. 2. intr. smarkiai užkaitinti: Saulė teip užsvìlino, kad negalima iškentėt Jnš. 3. intr. prk. pradėti smarkiai šalti: Tai reikia tep greita užsvìlyt! Lp. Užsvilina žiema šalta, sausa T.Tilv. 4. intr. Lp, Jnš, Dj šnek. smarkiai užkirsti, užduoti: Kad ažusvìlinau, tai teip ir nugriuvo Č. 5. tr. prk. smarkiai apšaudyti: Rūdiškėse, Valkininkuose partizanai kartais net dienos metu užsvilindavo policininkus .
◊ [per] akìs užsvìlinti padaryti gėdą: Aš anam ažsvìlinau per akìs, tada aptilo LKKXIII132(Grv). Niekam nežusvìlino akių̃ Žrm.
\ svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; prasvilinti; prisvilinti; susvilinti; užsvilinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • užsvilinti — užsvi̇̀linti vksm. Sáulė taip užsvi̇̀lina, kad imi̇̀ svajóti apie pavėsį ir šáltas ẽžero bangàs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išsvilinti — išsvìlinti 1. tr. Sut, K, Rtr, Š, KŽ sunaikinti, pašalinti ugnimi, deginimu, išdeginti: Jei būs karas, išsvìlins visus Krš. In drevę širšės įsimetė – reikia išsvìlint Prn. Tik pamačiau juodą velnią, katras man norė[jo] akis išsvilyt, tai kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsvilinti — apsvìlinti tr. 1. Q83, R65, MŽ87, Sut, N, K, M, LL196, Rtr, Š, KŽ kiek apdeginti: Apdeginu, apsvilinu SD226. Perkūnas į mane netrenkė, ale ma[n] biskį plaukus apsvìlino Ilg. Ten rasi pagalį, abiem galais apsvilintą LTR(Srj). Malūnai buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsvilinti — atsvìlinti intr. šnek. greitai atvažiuoti: Atsvìlina, atvažiuoja (pliekdami arklius) Db(dz.). svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusvilinti — nusvìlinti; M 1. tr. R9, MŽ13, N, K, L, Rtr, Š, KŽ ugnimi deginant sunaikinti, nudeginti, nuskrudinti: Nūsvìlino muno trobą Pj. Keturiolektais metais nusvìlino Papilelę, ir dabar (per šį karą) Pp. Gretimi ir anapus kelio ūkiai taip pat… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsvilinti — parsvìlinti intr. šnek. greitai parbėgti, parvažiuoti: Parsvìlyt per vėją Lp. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; parsvilinti; persvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasvilinti — pasvìlinti KŽ 1. tr. K, NdŽ truputį svilinti (ppr. papjautą gyvulį ar paukštį): Apjuodės, kap pasvìlinsi žąsį Dglš. In šakalio verk, pasvìlinsi [vištą] Klt. Ana paema kumštelį šiaudų, pasvìlina tas blusas Krp. ^ Lakstė kaip pasvilintas ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persvilinti — tr. visą apsvilinti: Paršus peštinai peša ir dar parsvilina, kad būtum be gaurų Šts. Kiaulę pirma nuplikė, paskuo su šiaudais parsvilino Vkš. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; išsvilinti; nusvilinti; pasvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasvilinti — prasvìlinti tr. 1. K, NdŽ, KŽ pradeginti: ^ Vogti pinigai prasvilina kešenę LTR(Vdk). | refl. tr. NdŽ. 2. pravirti: Motka ką prasvìlinus neša valgyt Prn. svilinti; apsvilinti; atsvilinti; įsvilinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisvilinti — prisvìlinti tr. Š, KŽ 1. Q25, Sut, N, M, LL198, Rtr, NdŽ, Krš prideginti, priskrudinti: Neprisvìlink košės prie dugno trikojo, katilo J. Prisvilint valgyklus SD308. Bulbių pasižiūrėkit, neprisvìlinkit! Pc. Prisvìlino pieną, kaip jį gersi Slč …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”